Kids

Move2Balance Gear heeft ook een eigen kinderlijn van 0-18 jaar. Omdat de maten bij kinderen lastig te definiëren is doen wij voor de kinderen de Gear customizen en dit is dan ook de reden dat wij Move2Balance Gear voor kinderen alleen leveren op aanvraag. Hierdoor zal de Gear de perfecte pasvorm hebben.

Het is van groot belang om de juiste maten te meten bij uw kind en deze door te geven aan ons.
Wij hebben voor deze aanpak gekozen daar de kindermaten nogal uiteenlopen, geen enkel kind hetzelfde is en het daardoor soms moeilijk is om een maat aan te duiden ook i.v.m. snelle groei.

Contact opnemen